Cartoonserie na aanleiding van het thuiswerken, thuisblijven en afstand houden vanwege Covid-19. (2020).